Circulair.Biz Zuid-Holland Zuid

Welkom op Circulair.Biz! Provincie Zuid-Holland is begonnen aan de transitie naar een meer circulaire economie, waarin bedrijven reststromen kunnen hergebruiken als een Circulaire Economie (CE) grondstof.  De provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Circulariteit vormt daarin een middel om deze doelstelling te realiseren. Een belangrijk aspect in de circulaire economie is het hergebruik van producten, componenten, materialen en grondstoffen, zodat afval niet meer bestaat. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland Zuid en op de Zuid-Hollandse eilanden vormen een belangrijke bron van reststromen die momenteel nog niet altijd hoogwaardig (her)gebruikt worden.

 

Circulair.Biz ondersteunt de regio Zuid-Holland Zuid en de Zuid-Hollandse eilanden bij de realisatie van circulaire bedrijventerreinen door kennis te ontwikkelen, data te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren in de ontwikkeling van circulaire kansen en ketens.

Eerstvolgende bijeenkomst Zuid-Holland Zuid + Zuid-Hollandse eilanden

Netwerkbijeenkomst circulaire kansen en hergebruik van grondstoffen en materialen
28 jun. 15:00
Tuesday, Millenium Tower
Jaarlijks wordt er in regio voor miljoenen euro's aan grondstoffen op de bedrijventerreinen niet benut. Wil jij de mogelijkheden van ketensamenwerking en potentie van circulaire business cases voor jouw organisatie of bedrijfsterrein verder uitwerken? Schrijf je in!

Initiatiefnemers

Circulair.Biz Zuid-Holland Zuid en de Zuid-Hollandse eilanden is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en DCMR Milieudienst Rijnmond. De activiteiten en ondersteuning worden in samenwerking met Stec Groep & New Economy vormgegeven en uitgevoerd.

OZHZ logo.png
PZH basislogo 2024x672 RGB 1.0.png
DCMR-milieudienst-rijnmond.jpg