Circulair.Biz West-Holland

Welkom op Circulair.Biz! Regio West-Holland is begonnen aan de transitie naar een meer circulaire economie, waarin bedrijven reststromen kunnen hergebruiken als een Circulaire Economie (CE) grondstof. West-Holland streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Circulariteit vormt daarin een middel om deze doelstelling te realiseren. Een belangrijk aspect in de circulaire economie is het hergebruik van producten, componenten, materialen en grondstoffen, zodat afval niet meer bestaat. Bedrijventerreinen vormen een belangrijke bron van reststromen die momenteel nog niet hoogwaardig (her)gebruikt worden. 

 

Circulair.Biz ondersteunt de regio’s bij de realisatie van circulaire bedrijventerreinen door kennis te ontwikkelen, data te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren in de ontwikkeling van circulaire kansen en ketens.

Geanalyseerde bedrijventerreinen

Voor alle deelnemende gemeenten is een bedrijventerrein geselecteerd en geanalyseerd op basis van transportstromen, afval- en reststromen en circulaire potentie. Binnen West-Holland zijn de volgende bedrijventerreinen geselecteerd en geanalyseerd.

Meer weten? Ga direct naar de circulaire grondstofstromen of neem een diepere duik in de beschikbare data op de website!

Initiatiefnemers

Circulair.Biz West-Holland is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst West-Holland en de gemeenten. De verschillende activiteiten en ondersteuning vinden plaats in samenwerking met Stec Groep & New Economy. 

PZH basislogo 2024x672 RGB 1.0.png
logo_ODWH.png