Vraag & Antwoord

Circulair.Biz ondersteunt de regio’s bij de realisatie van circulaire bedrijventerreinen door kennis te ontwikkelen, data te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren in de ontwikkeling van circulaire kansen en ketens.

Initiatiefnemers

Circulair.Biz West-Holland is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst West-Holland en de gemeenten. De verschillende activiteiten en ondersteuning vinden plaats in samenwerking met Stec Groep & New Economy. 

PZH basislogo 2024x672 RGB 1.0.png
logo_ODWH.png