Vraag & Antwoord

Circulair.Biz ondersteunt de regio’s bij de realisatie van circulaire bedrijventerreinen door kennis te ontwikkelen, data te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren in de ontwikkeling van circulaire kansen en ketens.

Initiatiefnemers

Circulair.Biz Metropoolregio Rotterdam - Den Haag is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag, DCMR Milieudienst Rijnmond, de Omgevingsdienst Haaglanden en de Gemeente Rotterdam. De verschillende activiteiten en ondersteuning vinden plaats in samenwerking met Stec Groep & New Economy. 

PZH basislogo 2024x672 RGB 1.0.png
MRDH logo.png
DCMR-milieudienst-rijnmond.jpg
Logo omgevingsdienst Haaglanden.png
rotterdam logo.jpeg