Resultaten: de reststromenscan in Midden-Holland

Als fundament voor de circulaire kansen is een analyse uitgevoerd naar bestaande grondstoffenstromen op achttien bedrijventerreinen in Midden-Holland. Onderstaande 'Sankey' diagram geeft een visuele weergave van de grondstoffenstromen. Het diagram laat zien waar de materialen vandaan komen (bedrijventerrein), om welke materialen het gaat (vb. Bouw & sloop afval) en wat er met de materialen gebeurt (vb. breken). Dit biedt inzicht in de verhoudingen in de regio, welke stromen het grootst zijn en waar de mogelijke potentie ligt voor zowel economische als ecologische winst. Door links op de Sankey diagram te klikken kan voor elke bedrijventerrein inzichtelijk worden welke stromen er vrij komen, door in het midden te klikken is zichtbaar waar bepaalde stromen vandaan komen en door rechts te klikken worden de huidige verwerkingsmethoden inzichtelijk gemaakt.

 

Middels een afval- en reststromenscan is daarbij het volgende in kaart gebracht:

 • In- en uitgaande materialen bij de bedrijventerreinen (gewicht & volume).

 • Locatie waar deze materialen vrijkomen en naar toe worden gebracht.

 • Hoeveelheid en type materialen.

 • Waarde en (potentiële) herbruikbaarheid van de materialen.

 • Milieu-impact van de materialen.

 • Inzamelstructuur en logistiek.

Resultaten: Waar bestaan de reststromen uit?

De reststromen zijn onderverdeeld in 20 hoofdstromen. Deze hoofdstromen zijn onderverdeeld in meerdere substromen. Zo bestaat Bouw & sloop afval uit afval van bijvoorbeeld ijzer/staal, beton, hout of bitumen. Deze stromen komen vaak vrij bij bouw en sloopwerkzaamheden en bestaat uit verschillende fracties van materialen. In de (interactieve) cirkeldiagram staan de hoofd en substromen gesorteerd op grootte (aantal kg). 

Meer dan 80% van alle stromen vallen onder de hoofdstromen 'Bouw en sloop afval' en 'Afval voedsel en landbouw'. Dit hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat dit de belangrijkste stromen zijn m.b.t. milieu impact en economische waardecreatie. Een aantal stromen, bijvoorbeeld 'Afval van coatings, verf en lijm' zijn zeer waardevol en hebben daarnaast een hoge milieu impact omdat het vaak om toxische materialen gaat waarvan we niet willen dat deze in het milieu terecht komen. 

Na het onderzoeken van de potentiële circulaire waarde per substroom is een onderverdeling gemaakt van circulaire potentie per bedrijventerrein. Onderstaande (interactieve) tabel geeft de potentie weer voor de onderzochte bedrijventerreinen in Midden-Holland. Door op de balken te klikken kan zelf onderzocht worden waar deze waarde vandaan komt (hoofdstromen) en zelfs uit welk type materialen deze stroom bestaat. De totale potentie bedraagt meer dan €100,- miljoen euro in de regio. 

De (nieuwe) Wetering representeert het meeste waarde van alle bedrijventerreinen. In totaal is er voor meer dan €40 miljoen euro aan materialen als afvalstroom. Het grootste gedeelte hier van is afkomstig van ijzer en staal uit de bouw. Vrijwel alle bedrijventerreinen vertonen een duidelijk profiel als het gaat om afvalstromen, vaak is één hoofdstroom de oorzaak voor de achterliggende waarde. Er zijn maar een paar bedrijventerreinen met veel verschillende stromen (Molenwetering,  Gouwepark, Kromme Gouwe). Klik op de figuur en bekijk waar de waarde van jouw bedrijventerrein vandaan komt.  

Onderstaande ‘Power BI’ visualisatie geeft de reststromen geografisch weer per bedrijventerrein. Selecteer de gemeente of het bedrijventerrein naar interesse en analyseer de data. 

Resultaten: Wat zijn de reststromen waard?

Op basis van de inzichten uit de afval- en reststromenscan zijn verschillende kans-stroom-combinaties gemaakt waarin circulaire oplossingen worden getoond per reststroom. Deze vormen een eerste aanzet van een overzicht voor kansrijke clusteringen, logistieke optimalisaties en een uiteindelijke reductie van afvalstromen. 

De geïdentificeerde kansen zijn gebundeld in een circulaire kansenkaart. Deze circulaire kansen zijn zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn beschikbaar. De kansen bieden: 

 • Oplossingen op gebied van circulair inkopen.

 • Oplossingen op gebied van vermijden afval- en reststromen.

 • Oplossingen voor de verbeterde recycling van grondstoffen. 

 • Logistieke oplossingen voor transport van materialen (volume reductie, gezamenlijke inzameling etc.) en kansen om deze te bundelen.

 • Implementatie van last-mile oplossingen.

 • Kennisuitwisseling en strategische groei in de regio.

Resultaten: Stroom-Kans-Combinaties

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Meer weten over de verkenning? Lees hier meer over de aanpak