Regio Midden-Holland is begonnen aan de transitie naar een meer circulaire economie, waarin bedrijven reststromen kunnen hergebruiken als een Circulaire Economie (CE) grondstof. Als je weet welke CE grondstof nog waarde heeft, is er een CE kans om hiervan een kansrijke businesscases te ontwikkelen. De jaarlijkse totale CE waarde in regio Midden-Holland is minimaal €220 miljoen verdeeld de verschillende bedrijventerreinen in de regio.
De waarde is per bedrijventerreinen in kaart gebracht zodat bedrijven inzicht krijgen in de verschillende (rest)stromen, zo kan je gericht zoeken om van een CE grondstof met bijbehorende CE kans de meeste waarde in de regio te benutten. 

Overal in Nederland zitten bedrijventerreinen waar veel reststromen vandaan komen. Voor Midden-Holland blijkt hier veel economische waarde in te zitten. Enkele opvallende zaken uit de analyse op een rij: 

  • Het verdienpotentieel voor hoogwaardig (her)gebruik van de reststromen in regio Midden-Holland ligt tussen de €100 miljoen en €200 miljoen per jaar. 

  • 12 Bedrijventerreinen in de regio hebben samen een verdienpotentieel van meer dan €1 miljoen per jaar. 

  • Dagelijks worden in de regio 72 vrachtwagens geladen met weggegooide grondstoffen, ter waarde van €86.000 per vrachtwagen. 

  • Dagelijks wordt er voor meer dan €100.000 aan voedsel weggegooid op bedrijventerreinen in de regio.

  • De deelgenomen bedrijven geven aan concreet de volgende stap te zetten met het het benutten van elkaars rest(stromen) doordat er inzicht is in welke grondstoffen er op eigen bedrijventerreinen en regio beschikbaar zijn.

  • Eerste Circulaire ketens zijn in ontwikkeling.    
     

Om deze waarde te benutten zullen bedrijven, gemeenten, omgevingsdiensten en regio’s gezamenlijk moeten optrekken en is samenwerking in de keten nodig, binnen én buiten de regio. Er is daarvoor een breed scala aan kansen geïdentificeerd die past bij de regionale specialisatie van de aanwezige bedrijven in Midden-Holland. Op zoek naar de kansen rondom bedrijventerreinen in de eigen regio? 

Bekijk direct de kansen voor de volgende CE grondstoffen

Initiatiefnemers

Het Circulair.biz Midden Holland initiatief is tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst Midden-Holland en Groene Hart Werkt!, in samenwerking met Stec Groep & New Economy. Met het gehele consortium zijn zowel het onderzoek verricht als de bijbehorende kansen geïdentificeerd. Gezamenlijk vormen zij een ideaal team op het gebied van circulaire en toekomstbestendige bedrijventerreinen in Midden-Holland. Meer weten over de gehele aanpak? Ga dan naar 'Achtergrond info'.

logo-odmh.png
PZH basislogo 2024x672 RGB 1.0.png
logo GHW.png
Logo Stec Groep ook voor drukwerk.jpg
New Economy dot eco Lockin logo in midni