Bronscheiding

Waarde

€ 2.339.556

Ecokosten

€ 1.403.733

Potentie per ton afval

€50

Schermafbeelding 2021-03-12 om 15.50.42.
Schermafbeelding 2021-03-12 om 15.50.42.
Schermafbeelding 2021-03-12 om 15.50.42.
Bronscheiding

Bouw & sloop

Over deze kans

Er is veel restafval op een bouwplaats waarin bepaalde stromen nog veel waarde vertegenwoordigen. Bronscheiding maakt het mogelijk deze stromen in te zamelen en de waarde zo te behouden. Gescheiden bakken op locatie of aparte containers waar componenten in kunnen worden ingezameld. Zo wordt het mogelijk waardevolle materialen / componenten te 'oogsten'.

Schermafbeelding 2021-03-12 om 11.26.36.

Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten

Voorbeeld bedrijven

BRL-SVMS-007
Rockcycle

Stakeholders

Bedrijven

In welke fase van waardecreatie?

Na gebruik

Aan het einde van de levensduur kan er nog veel waarde worden teruggewonnen uit een product. Zo kan een product gerefurbished aan een tweedehands markt worden aangeboden, kunnen componenten in nieuwe producten worden hergebruikt of kunnen materialen worden gerecycled en energie worden teruggewonnen. (Betreft: waardebehoud einde-levensfase)

Schermafbeelding 2021-03-12 om 15.52.25.

Meer weten over deze verkenning, waarde, ecokosten en de waardepiramide? Lees hier meer over het onderzoek.