Biobased beton

Waarde

Ecokosten

Potentie per ton afval

€30

Schermafbeelding 2021-03-12 om 15.50.42.
Schermafbeelding 2021-03-12 om 15.50.42.
Schermafbeelding 2021-03-12 om 15.50.42.
Biobased beton

Bouw & sloop

Over deze kans

In beton wordt gebruik gemaakt van vulmiddel zoals zand en steen. Dit zijn niet-hernieuwbare grondstoffen. Het is kansrijk i.p.v. niet hernieuwbare bronnen hernieuwbare bronnen te gebruiken, zoals olifantsgras.

Schermafbeelding 2021-03-12 om 11.26.36.

Betonpuin schoon

Voorbeeld bedrijven

BioBound

Stakeholders

Bedrijven

In welke fase van waardecreatie?

Voor gebruik

In het ontwerp van het product wordt rekening gehouden met de mogelijkheden voor levensduurverlenging, een bestemming gevonden voor de einde-levensfase en wordt gebruik gemaakt van zo min mogelijk energie en materiaal, of wordt in plaats van nieuw materiaal secundair materiaal gebruikt. (Betreft: grondstofwinning, productie, distributie).

Schermafbeelding 2021-03-12 om 15.52.25.

Meer weten over deze verkenning, waarde, ecokosten en de waardepiramide? Lees hier meer over het onderzoek.