Feiten & Cijfers

Circulair.Biz ondersteunt de regio’s bij de realisatie van circulaire bedrijventerreinen door kennis te ontwikkelen, data te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren in de ontwikkeling van circulaire kansen en ketens. Onderstaande kaart toont de bedrijventerreinen in gemeente Rotterdam. 

Circulaire potentie bedrijventerreinen

Voor elk van de geanalyseerde bedrijventerreinen zijn verschillende gegevens inzichtelijk gemaakt, van hoe groot het terrein is (in hectare) tot en met het percentage aan gerecycleerde materialen dat vrijkomt. Onderstaande grafiek is een weergave van de CE potentie van de geanalyseerde terreinen in Rotterdam. Door met de grafiek te interacteren kunnen de waarden van de bedrijventerreinen worden verkend. 

Vrijkomende materialen

Onderstaande 'Sankey' diagram geeft een visuele weergave van de vrijkomende materialen en mate van circulariteit per verwerkingsmethode. Het volgende is in kaart gebracht:

  • Uitgaande materialen bij de bedrijventerreinen (gewicht).

  • Locatie waar deze materialen vrijkomen en naar toe worden gebracht.

  • Mate van circulariteit huidige verwerkingsmethode.

Selectie meest kansrijke grondstofstromen

Op basis van de vrijkomende reststromen op de bedrijventerreinen in Rotterdam is een selectie gemaakt voor de meest kansrijke grondstofstromen. Deze selectie is tot stand gekomen door een uitsnede te maken van grondstofstromen met een waarde van €50.000 of meer. De grafieken zijn voor alle bedrijventerreinen in te zien, tenzij er geen CE grondstoffen vrijkomen met een waarde van meer dan €50.000.

Initiatiefnemers

Circulair.Biz Gemeente Rotterdam is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag, DCMR Milieudienst Rijnmond, de Omgevingsdienst Haaglanden en de Gemeente Rotterdam. De verschillende activiteiten en ondersteuning vinden plaats in samenwerking met Stec Groep & New Economy. 

PZH basislogo 2024x672 RGB 1.0.png
MRDH logo.png
DCMR-milieudienst-rijnmond.jpg
Logo omgevingsdienst Haaglanden.png
rotterdam logo.jpeg