Vinkenwaard Noord & Zuid

Gemeente

Alblasserdam

CE Potentie

€ 2.300.000

Kengetallen

2.842

60

2290

32,5

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

467

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

21%

0%

76%

0%

2%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Vinkenwaard Noord & Zuid is een bedrijventerrein in gemeente Alblasserdam. Het terrein is 32,5 hectare groot en er werken ongeveer 2290 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 60 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2842 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 467 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Vinkenwaard Noord & Zuid is afkomstig van ferro metalen.

Afval en verwerking

Het afval in Vinkenwaard Noord & Zuid wordt voor 0% hergebruikt, 76% gerecycleerd, 0% verbrand, 2% gestort en voor 21% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Business District