Schelluinsestraat

Gemeente

Gorinchem

CE Potentie

€ 7.200.000

Kengetallen

6.434

18

399

26,2

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

832

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

10%

12%

77%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Schelluinsestraat is een bedrijventerrein in gemeente Rotterdam. Het terrein is 26,2 hectare groot en er werken ongeveer 399 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 18 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 6434 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 832 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Schelluinsestraat is afkomstig van hout.

Afval en verwerking

Het afval in Schelluinsestraat wordt voor 77% hergebruikt, 12% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 10% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer hoog. Dit bedrijventerrein benut al veel van de CE Potentie Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen worden namelijk veelal hergebruikt.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in gemeente Rotterdam.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Business District

Conclusies en aanbevelingen