Pinnepot

Gemeente

Westvoorne

CE Potentie

€ 350.000

Kengetallen

49.766

19

432

9,6

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

270

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

76%

24%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Pinnepot is een bedrijventerrein in gemeente Rotterdam. Het terrein is 9,6 hectare groot en er werken ongeveer 432 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 19 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 49766 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 270 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Pinnepot is afkomstig van overig chemische materialen.

Afval en verwerking

Het afval in Pinnepot wordt voor 0% hergebruikt, 24% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 76% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Business District

Conclusies en aanbevelingen