Oosteind / Kooihaven

Gemeente

Papendrecht

CE Potentie

€ 4.300.000

Kengetallen

8.243

53

5311

59,1

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

1.162

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

19%

77%

3%

1%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Oosteind / Kooihaven is een bedrijventerrein in gemeente Rotterdam. Het terrein is 59,1 hectare groot en er werken ongeveer 5311 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 53 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 8243 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1162 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Oosteind / Kooihaven is afkomstig van ferro metalen.

Afval en verwerking

Het afval in Oosteind / Kooihaven wordt voor 3% hergebruikt, 77% gerecycleerd, 0% verbrand, 1% gestort en voor 19% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Business District

Conclusies en aanbevelingen