Noordoost Kwadrant

Gemeente

Sliedrecht

CE Potentie

€ 25.000.000

Kengetallen

13.699

39

2507

19

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

1.432

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

2%

97%

1%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Noordoost Kwadrant is een bedrijventerrein in gemeente Rotterdam. Het terrein is 19 hectare groot en er werken ongeveer 2507 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 39 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 13699 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1432 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Noordoost Kwadrant is afkomstig van diverse mineralen.

Afval en verwerking

Het afval in Noordoost Kwadrant wordt voor 0% hergebruikt, 97% gerecycleerd, 0% verbrand, 1% gestort en voor 2% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in gemeente Rotterdam.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Business District

Conclusies en aanbevelingen