Kickersbloem

Gemeente

Hellevoetsluis

CE Potentie

€ 1.200.000

Kengetallen

9.053

51

1453

32,7

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

652

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

7%

73%

20%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Kickersbloem is een bedrijventerrein in gemeente Rotterdam. Het terrein is 32,7 hectare groot en er werken ongeveer 1453 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 51 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 9053 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 652 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Kickersbloem is afkomstig van afvalwaterzuiveringsslib.

Afval en verwerking

Het afval in Kickersbloem wordt voor 0% hergebruikt, 20% gerecycleerd, 73% verbrand, 0% gestort en voor 7% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt veel gestort en verbrand. Hiermee wordt vrijwel geen CE Potentie benut.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Business District

Conclusies en aanbevelingen