Dordtse Kil I, II, III & IV

Gemeente

Dordrecht

CE Potentie

€ 11.000.000

Kengetallen

13.608

201

8563

140,4

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

3.309

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

24%

3%

71%

3%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Dordtse Kil I, II, III & IV is een bedrijventerrein in gemeente Rotterdam. Het terrein is 140,4 hectare groot en er werken ongeveer 8563 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 201 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 13608 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 3309 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Dordtse Kil I, II, III & IV is afkomstig van hout.

Afval en verwerking

Het afval in Dordtse Kil I, II, III & IV wordt voor 3% hergebruikt, 71% gerecycleerd, 3% verbrand, 0% gestort en voor 24% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Business District

Conclusies en aanbevelingen