De Bosschen

Gemeente

Hoeksche Waard

CE Potentie

€ 12.000.000

Kengetallen

17.407

98

3408

74,1

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

4.698

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

18%

63%

19%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

De Bosschen is een bedrijventerrein in gemeente Rotterdam. Het terrein is 74,1 hectare groot en er werken ongeveer 3408 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 98 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 17407 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 4698 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in De Bosschen is afkomstig van dierlijk en gemengd voedselverspilling.

Afval en verwerking

Het afval in De Bosschen wordt voor 0% hergebruikt, 19% gerecycleerd, 63% verbrand, 0% gestort en voor 18% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt veel gestort en verbrand. Hiermee wordt vrijwel geen CE Potentie benut.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Business District

Conclusies en aanbevelingen