Avelingen Oost & West

Gemeente

Gorinchem

CE Potentie

€ 17.000.000

Kengetallen

20.981

40

2829

45

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

12.274

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

73%

0%

21%

0%

5%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Avelingen Oost & West is een bedrijventerrein in gemeente Rotterdam. Het terrein is 45 hectare groot en er werken ongeveer 2829 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 40 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 20981 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 12274 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Avelingen Oost & West is afkomstig van ferro metalen.

Afval en verwerking

Het afval in Avelingen Oost & West wordt voor 0% hergebruikt, 21% gerecycleerd, 0% verbrand, 5% gestort en voor 73% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in gemeente Rotterdam.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Business District

Conclusies en aanbevelingen