Antoniapolder

Gemeente

Hendrik-Ido-Ambacht

CE Potentie

€ 6.000.000

Kengetallen

3.542

42

2724

36,9

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

3.280

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

75%

3%

20%

2%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Antoniapolder is een bedrijventerrein in gemeente Rotterdam. Het terrein is 36,9 hectare groot en er werken ongeveer 2724 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 42 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 3542 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 3280 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Antoniapolder is afkomstig van gemengd ferro en non-ferro metalen.

Afval en verwerking

Het afval in Antoniapolder wordt voor 0% hergebruikt, 20% gerecycleerd, 3% verbrand, 2% gestort en voor 75% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Business District

Conclusies en aanbevelingen