Veenderveld

Gemeente

Kaag en Braassem

CE Potentie

€ 120.000

Kengetallen

159

80

960

14,2

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

54

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

79%

0%

21%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Hoog

4

Niet aanwezig

Parkmanagement en ondernemersfonds en/of BIZ

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Veenderveld is een bedrijventerrein in gemeente Kaag en Braassem. Het terrein is 14,2 hectare groot en er werken ongeveer 960 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 80 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 159 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 54 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Veenderveld is afkomstig van ferro metalen.

Afval en verwerking

Het afval in Veenderveld wordt voor 0% hergebruikt, 21% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 79% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de lokale ontsluiting en relatief kleinschaliger opzet leent het terrein zich met name voor kleinere circulaire activiteiten. Zo liggen er kansen voor het ontwikkelen circulaire, lokale ambachtscentra. Grootschalige verwerking van stromen, zoals ferro metalen is minder realitisch. Voor de hoogwaardige verwerking van metalen is een terrein met een groter schaalniveau vereist. Samenwerking op regionaal niveau is hiervoor dus noodzakelijk. Wel kunnen ondernemers op het terrein experimenteren met reststromen, waaronder metalen. De hoge toegestane milieucategorie van het terrein leent zich daar goed voor. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District