Valkenburg

Gemeente

Katwijk

CE Potentie

€ 5.600

Kengetallen

6

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

6

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

72%

0%

28%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Niet aanwezig

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Valkenburg is een bedrijventerrein in gemeente Katwijk.

Uit de data van het LMA blijkt dat bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 6 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 6 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Valkenburg is afkomstig van bouw- en sloop materialen.

Afval en verwerking

Het afval in Valkenburg wordt voor 0% hergebruikt, 28% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 72% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Ruimtelijk-economisch perspectief

De locatie Valkenburg is bij uitstek een goede vestigingslocatie voor start- en scale-ups, experimenteerruimte en lichtere circulaire activiteiten. Zo ondersteunt het Rijksvastgoedbedrijf de ontwikkeling van een drone-campus op het terrein. Er wordt kortom gewerkt aan een innovatief milieu. Ook ondernemers met circulaire initiatieven kunnen hier de vruchten van plukken. Wel is het faciliteren van clustering, (werk)ruimte en het bij elkaar brengen van ondernemers met circuliare initiatieven een belangrijk te zetten stap. Vanwege de specifieke kwaliteiten leent het terrein leent zich niet voor grootschalige hoogwaardige verwerking en als vestigingslocatie voor een circulaire hub.

Business District