T Heen

Gemeente

Katwijk

CE Potentie

€ 4.400.000

Kengetallen

14.238

319

3950

68

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

3.100

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

44%

0%

55%

1%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Hoog

3

Niet aanwezig

Geen organisatie

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

T Heen is een bedrijventerrein in gemeente Katwijk. Het terrein is 68 hectare groot en er werken ongeveer 3950 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 319 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 14238 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 3100 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in T Heen is afkomstig van dierlijk en gemengd voedselverspilling.

Afval en verwerking

Het afval in T Heen wordt voor 1% hergebruikt, 55% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 44% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de niet-hoge milieucategorie leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra of hoogwaardige verwerking van hout of reststromen zoals dierlijk en gemengd voedselverspilling. Het terrein huisvest relatief veel kleine tot middelgrote ondernemers. Teglijkertijd is de organisatiegraad laag. Het vergroten van de organisatiegraad is noodzakelijk om eenvoudiger stappen te zetten richting een circulair bedrijventerrein. Zo is het bundelen van reststromen beter mogelijk en ontstaan schaalvoordelen. Als vestigingslocatie voor start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District