Rooseveltstraat

Gemeente

Leiden

CE Potentie

€ 41.000

Kengetallen

352

178

1661

14,5

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

98

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

100%

0%

0%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Basis

3

Niet aanwezig

Parkmanagement

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Rooseveltstraat is een bedrijventerrein in gemeente Leiden. Het terrein is 14,5 hectare groot en er werken ongeveer 1661 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 178 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 352 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 98 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Rooseveltstraat is afkomstig van grond en stenen.

Afval en verwerking

Het afval in Rooseveltstraat wordt voor 0% hergebruikt, 0% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 100% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de niet-hoge milieucategorie leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra of hoogwaardige verwerking van hout. Vanwege de ligging in het stedelijk weefsel is samenwerking met omwonenden - in het ambachtscentra - een kans. Het parkmangement kan een belangrijke rol spelen in het verbinden van ondersnemers en omwonenden. Voor de grootschallige verwerking van grond en stenen - de grootste stroom op het terrein - is een hogere milieucategorie vereist. Samenwerking op regionaal niveau is hiervoor dus noodzakelijk. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District