Roomburg

Gemeente

Leiden

CE Potentie

€ 170.000

Kengetallen

298

49

2408

13

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

76

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

95%

0%

5%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Excellent

4

Niet aanwezig

Parkmanagement en ondernemersfonds en/of BIZ

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Roomburg is een bedrijventerrein in gemeente Leiden. Het terrein is 13 hectare groot en er werken ongeveer 2408 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 49 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 298 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 76 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Roomburg is afkomstig van machines en apparatuurcomponenten.

Afval en verwerking

Het afval in Roomburg wordt voor 0% hergebruikt, 5% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 95% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de kleinschaliger opzet leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra of hoogwaardige verwerking van hout. Daarnaast past een circulair ambachtscentrum bij het karakter van het terrein. Bovendien is de omvang (in kg) restromen op dit terrein relatief laag. Met name kleinere stromen bieden juist voor circulaire ambachtscentra kansen. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District