Rijneke Boulevard/Oosthoek

Gemeente

Zoeterwoude

CE Potentie

€ 78.000

Kengetallen

308

45

470

9,8

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

118

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

95%

0%

5%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Basis

4

Barge (bereikbaar t/m vaarklasse III)

Ondernemersvereniging en/of ondernemersfonds

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Rijneke Boulevard/Oosthoek is een bedrijventerrein in gemeente Zoeterwoude. Het terrein is 9,8 hectare groot en er werken ongeveer 470 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 45 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 308 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 118 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Rijneke Boulevard/Oosthoek is afkomstig van elektrische en elektronische apparatuur.

Afval en verwerking

Het afval in Rijneke Boulevard/Oosthoek wordt voor 0% hergebruikt, 5% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 95% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de ligging aan vaarwater (bereikbaar t/m vaarklasse III) en de goede wegontsluiting beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van een breed spectrum aan kleinschalige verwerkingsbedrijven en op- en overslag bedrijven, voor zover passend binnen de vigerende milieucategorie. Onder andere voor elektrische en elektronische apparatuur - één van de meest kansrijke stromen op het terrein - is het terrein geschikt. Het terrein kan dienen als kleinschalige opslag- en verwerkingslocatie voor de Urban Mine. Vanwege de ligging aan vaarwater is het mogelijk om reststromen via het water naar grootschaliger verwerkingslocaties te vervoeren. Hiermee kan het terrein ook een rol als vestigingslocatie voor een kleinschalige regionale circulaire hub vervullen Daarnaast is de verwerking van metalen of bouw en sloopmaterialen kansrijk. Als vestigingslocatie voor start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District