Meer en Duin

Gemeente

Lisse

CE Potentie

€ 520.000

Kengetallen

1.164

179

1563

23

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

407

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

93%

0%

7%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Hoog

3

Barge (bereikbaar t/m vaarklasse III)

Parkmanagement

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Meer en Duin is een bedrijventerrein in gemeente Lisse. Het terrein is 23 hectare groot en er werken ongeveer 1563 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 179 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1164 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 407 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Meer en Duin is afkomstig van hout.

Afval en verwerking

Het afval in Meer en Duin wordt voor 0% hergebruikt, 7% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 93% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de niet-hoge milieucategorie leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra of hoogwaardige verwerking van hout (de grootste stroom op het terrein). Vanwege de ligging nabij het stedelijk weefsel is samenwerking met omwonenden - in het ambachtscentra - een kans. Het parkmangement kan een belangrijke rol spelen in het verbinden van ondersnemers en omwonenden. Vanwege de ligging aan vaarwater (bereikbaar t/m vaarklasse III) kan het terrein ook een rol als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub vervullen. Hoewel enkel lichtere verwerkingsactiviteiten zijn toegestaan, kan het terrein dienen als kleinschalige opslag- en verwerkingslocatie voor de Urban Mine. Vanwege de ligging aan vaarwater is het mogelijk om reststromen via het water naar grootschaliger verwerkingslocaties te vervoeren. Het terrein leent zich daarentegen minder goed als vestigingslocatie voor start-ups en scale-ups, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District