Horst ten Daal

Gemeente

Hillegom

CE Potentie

€ 420.000

Kengetallen

636

61

689

15,2

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

117

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

51%

0%

28%

21%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Basis

4

Niet aanwezig

Ondernemersvereniging en/of ondernemersfonds

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Horst ten Daal is een bedrijventerrein in gemeente Hillegom. Het terrein is 15,2 hectare groot en er werken ongeveer 689 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 61 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 636 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 117 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Horst ten Daal is afkomstig van ferro metalen.

Afval en verwerking

Het afval in Horst ten Daal wordt voor 21% hergebruikt, 28% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 51% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de lokale ontsluiting en relatief kleinschaliger opzet leent het terrein zich met name voor kleinere circulaire activiteiten. Zo liggen er kansen voor het ontwikkelen van circulaire, lokale ambachtscentra. Grootschalige verwerking van stromen - zoals ferro metalen - is minder realitisch. Hiervoor is een terrein met een groter schaalniveau vereist. Samenwerking op regionaal niveau is hiervoor dus noodzakelijk. Op kleinere schaal kunnen ondernemers op het terrein experimenteren met het hoogwaardig verwerken van grondstofstromen. De hoge toegestane milieucategorie van het terrein leent zich daar goed voor. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District