Hillegom-Zuid

Gemeente

Hillegom

CE Potentie

€ 250.000

Kengetallen

172

34

364

17,7

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

59

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

73%

0%

27%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Basis

4

Niet aanwezig

Ondernemersvereniging en/of ondernemersfonds

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Hillegom-Zuid is een bedrijventerrein in gemeente Hillegom. Het terrein is 17,7 hectare groot en er werken ongeveer 364 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 34 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 172 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 59 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Hillegom-Zuid is afkomstig van plantaardig materiaal.

Afval en verwerking

Het afval in Hillegom-Zuid wordt voor 0% hergebruikt, 27% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 73% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de relatief hoge milieucategorie beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van experimenteerruimte voor hoogwaardige verwerking. Het terrein is onder andere geschikt voor experimenten met de grondstofstroom plantaardig materiaal. Dit is één van de meest kansrijke stromen op het terrein. Het kan bovendien waardevol zijn om de nabijgelegen (bloemen)telers te betrekken bij circulaire initiatieven op het terrein. Het collectief (de ondernemersvereniging) kan hierin een rol spelen. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Als vestigingslocatie voor start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District