Grote Polder

Gemeente

Zoeterwoude

CE Potentie

€ 180.000

Kengetallen

279

148

2037

43,3

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

95

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

33%

4%

46%

17%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Hoog

4

Niet aanwezig

Parkmanagement en ondernemersfonds en/of BIZ

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Grote Polder is een bedrijventerrein in gemeente Zoeterwoude. Het terrein is 43,3 hectare groot en er werken ongeveer 2037 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 148 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 279 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 95 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Grote Polder is afkomstig van bouw- en sloop materialen.

Afval en verwerking

Het afval in Grote Polder wordt voor 17% hergebruikt, 46% gerecycleerd, 4% verbrand, 0% gestort en voor 33% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de goede ontsluiting over de weg en relatief grootschalige opzet van het terrein beschikt het over de basiskwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven, zoals voor bouw en sloopmaterialen. Enkel de zwaardere verwerkingsmethoden van bouw en sloopmaterialen is uitgesloten. Daarnaast past een circulair ambachtscentrum bij het karakter van het terrein. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District