Gravendam

Gemeente

Noordwijk

CE Potentie

€ 450.000

Kengetallen

2700

188

1401

30

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

1.689

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

8%

0%

92%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Excellent

4

Niet aanwezig

Parkmanagement en ondernemersfonds en/of BIZ

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Gravendam is een bedrijventerrein in gemeente Noordwijk. Het terrein is 30 hectare groot en er werken ongeveer 1401 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 188 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2700 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1689 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Gravendam is afkomstig van hout.

Afval en verwerking

Het afval in Gravendam wordt voor 0% hergebruikt, 92% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 8% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de lokale ontsluiting leent het terrein zich met name voor kleinschalige circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra of hoogwaardige verwerking van hout of plantaardig materiaal. Voor de hoogwaardige verwerking andere kansrijke stromen is grootschaliger infrastructuur vereist. Samenwerking op regionaal niveau is hiervoor dus noodzakelijk. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District