Glastuinbouw Roelofarendsveen

Gemeente

Kaag en Braassem

CE Potentie

€ 100.000

Kengetallen

1.203

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

595

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

12%

2%

85%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Niet aanwezig

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Uit de data van het LMA blijkt dat bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1203 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 595 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Glastuinbouw Roelofarendsveen is afkomstig van plantaardig materiaal.

Afval en verwerking

Het afval in Glastuinbouw Roelofarendsveen wordt voor 0% hergebruikt, 85% gerecycleerd, 2% verbrand, 0% gestort en voor 12% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Het vergroten van de organisatiegraad binnen de glastuinbouw sector in Roelofarendsveen is noodzakelijk om eenvoudiger stappen te zetten richting een meer circulaire sector. Hiermee wordt ook de mogelijkheid op kennisdeling vergroot. Bovendien is het bundelen van reststromen beter mogelijk en ontstaan schaalvoordelen. Daarnaast zijn locaties nabij (grote) ondernemers uitermate geschikt als vestigingslocatie voor start-ups. Hier kunnen zij - in samenwerking met de sector - experimenteren én innoveren.

Business District