Florapark

Gemeente

Katwijk

CE Potentie

€ 1.400.000

Kengetallen

1.748

141

2371

70,1

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

212

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

60%

0%

1%

39%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Basis

4

Niet aanwezig

Ondernemersvereniging en/of ondernemersfonds

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Florapark is een bedrijventerrein in gemeente Katwijk. Het terrein is 70,1 hectare groot en er werken ongeveer 2371 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 141 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1748 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 212 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Florapark is afkomstig van bouw- en sloop materialen.

Afval en verwerking

Het afval in Florapark wordt voor 39% hergebruikt, 1% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 60% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Het Florapark is bij uitstek een terrein dat beschikt over logistieke kwaliteiten. Het terrein kan qua logistieke positie kortom een regionale functie als hub vervullen. Zo biedt het efficient inzetten van de vele vrachtbewegingen kansen voor het aan- en afvoeren van diverse reststromen naar het Florapark. Denk hierbij aan stromen zoals plantaardig materiaal en bouw- en sloop materialen. Het borgen van de logistieke kwaliteit is kortom essentieel om te fungeren als regionale hub. Het daardoor ook minder raadzaam om - naast de hub functie - grootschalige hoogwaardige verwerkingsbedrijven te huisvesten.

Business District