De Olm

Gemeente

Nieuwkoop

CE Potentie

€ 190.000

Kengetallen

575

129

1212

25

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

236

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

11%

0%

89%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Excellent

4

Niet aanwezig

Ondernemersvereniging en/of ondernemersfonds

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

De Olm is een bedrijventerrein in gemeente Nieuwkoop. Het terrein is 25 hectare groot en er werken ongeveer 1212 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 129 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 575 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 236 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in De Olm is afkomstig van bouw- en sloop materialen.

Afval en verwerking

Het afval in De Olm wordt voor 0% hergebruikt, 89% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 11% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de lokale ontsluiting leent het terrein zich met name voor kleinere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra of hoogwaardige verwerking van hout of plantaardig materiaal. Voor de hoogwaardige verwerking van bouwe en sloopmaterialen - een andere kansrijke stroom - is een terrein nabij grootschaliger infrastructuur vereist. Samenwerking op regionaal niveau is hiervoor dus noodzakelijk. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District