De Lasso

Gemeente

Kaag en Braassem

CE Potentie

€ 79.000

Kengetallen

151

84

1037

20,8

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

41

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

70%

0%

30%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Hoog

3

Niet aanwezig

Parkmanagement

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

De Lasso is een bedrijventerrein in gemeente Kaag en Braassem. Het terrein is 20,8 hectare groot en er werken ongeveer 1037 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 84 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 151 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 41 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in De Lasso is afkomstig van plantaardig materiaal.

Afval en verwerking

Het afval in De Lasso wordt voor 0% hergebruikt, 30% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 70% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de goede ontsluiting over de weg en relatief grootschalige opzet van het terrein beschikt het over de basiskwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven voor lichtere verwerkingsactiviteiten, zoals voor hout en plantaardig materiaal (de meest kansrijke stromen op het terrein). Vaak gaat het hier om kleine tot middelgrote bedrijven. Daarnaast past een circulair ambachtscentrum bij het karakter van het terrein. Ook kan het terrein qua logistieke positie een regionale functie vervullen. Als vestigingslocatie voor start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District