Bovenland

Gemeente

Nieuwkoop

CE Potentie

€ 140.000

Kengetallen

636

110

1067

23

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

319

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

56%

0%

43%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Basis

3

Niet aanwezig

Ondernemersvereniging en/of ondernemersfonds

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Bovenland is een bedrijventerrein in gemeente Nieuwkoop. Het terrein is 23 hectare groot en er werken ongeveer 1067 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 110 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 636 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 319 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Bovenland is afkomstig van bouw- en sloop materialen.

Afval en verwerking

Het afval in Bovenland wordt voor 0% hergebruikt, 43% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 56% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de lokale ontsluiting en de niet-hoge milieucategorie leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra of hoogwaardige verwerking van hout of plantaardig materiaal. Voor de hoogwaardige verwerking van bouw en sloopmaterialen is een terrein met een hogere milieucategorie en grootschaliger infrastructuur vereist. Samenwerking op regionaal niveau is hiervoor dus noodzakelijk. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District