Bio Science Park

Gemeente

Leiden/Oegstgeest

CE Potentie

€ 6.400.000

Kengetallen

2.719

273

18.109

100,6

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

644

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

48%

0%

52%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Excellent

3

Niet aanwezig

Parkmanagement en ondernemersfonds en/of BIZ

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Bio Science Park is een bedrijventerrein in gemeente Leiden/Oegstgeest. Het terrein is 100,6 hectare groot en er werken ongeveer 18.109 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 273 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2719 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 644 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Bio Science Park is afkomstig van niet-besmettelijke materialen uit gezondheidszorg.

Afval en verwerking

Het afval in Bio Science Park wordt voor 0% hergebruikt, 52% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 48% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Het Bio Science Park is bij uitstek een goede vestigingslocatie voor start- en scale-ups, experimenteerruimte en lichtere circulaire activiteiten. Zo huisvest het terrein veel bedrijven en kennisinstellingen in de biotechnologie-sector. Dit innovatief milieu is een ideale omgeving voor start- en scale-ups. Zo is het aangaan van samenwerkingen en kennisuitwisseling eenvoudiger vanwege de nabijheid van andere bedrijven en kennisinstellingen. Het parkmanagement kan bovendien en verbindende rol vervullen in het samenbrengen van onderwijsinstellingen en circulaire initiatieven. Het terrein leent zich daarentegen minder goed voor grootschalige hoogwaardige verwerking. Dit komt met name door de niet-hoge milieucategorie en de primaire functie van het terrein.

Business District