Bedrijventerrein Sassenheim-Zuid

Gemeente

Teylingen

CE Potentie

€ 1.900.000

Kengetallen

2.799

84

1432

13,8

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

381

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

1%

0%

41%

58%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Basis

4

Niet aanwezig

Ondernemersvereniging en/of ondernemersfonds

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Bedrijventerrein Sassenheim-Zuid is een bedrijventerrein in gemeente Teylingen. Het terrein is 13,8 hectare groot en er werken ongeveer 1432 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 84 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2799 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 381 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Bedrijventerrein Sassenheim-Zuid is afkomstig van dierlijk en gemengd voedselverspilling.

Afval en verwerking

Het afval in Bedrijventerrein Sassenheim-Zuid wordt voor 58% hergebruikt, 41% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 1% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer hoog. Dit bedrijventerrein benut al veel van de CE Potentie Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen worden namelijk veelal hergebruikt.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de goede ontsluiting en hoge milieucategorie leent dit terrein zich uitstekend voor de hoogwaardige verwerking van bijvoorbeeld dierlijk en gemengd voedselverspilling en/of het terrein kan een rol als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub vervullen. Daarmee kan het terrein een regionale functie vervullen voor zowel verwerking als logistiek. Tegelijkertijd past een circulair ambachtscentrum bij het karakter van het terrein. Als vestigingslocatie voor start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District