Baanderij

Gemeente

Leiderdorp

CE Potentie

€ 81.000

Kengetallen

635

232

1685

21,2

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

176

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

10%

0%

90%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Hoog

3

Niet aanwezig

Ondernemersvereniging en/of ondernemersfonds

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Baanderij is een bedrijventerrein in gemeente Leiderdorp. Het terrein is 21,2 hectare groot en er werken ongeveer 1685 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 232 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 635 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 176 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Baanderij is afkomstig van bouw- en sloop materialen.

Afval en verwerking

Het afval in Baanderij wordt voor 0% hergebruikt, 90% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 10% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de niet-hoge milieucategorie leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra of hoogwaardige verwerking van hout. Vanwege de ligging in het stedelijk weefsel is samenwerking met omwonenden - in het ambachtscentra - een kans. De ondernemersvereniging kan een belangrijke rol spelen in het verbinden van ondersnemers en omwonenden. Voor de grootschallige verwerking van bouw- en sloop materialen - de grootste stroom op het terrein - is een hogere milieucategorie vereist. Samenwerking op regionaal niveau is hiervoor dus noodzakelijk. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District