2e Poellaan/Mallegatspoort

Gemeente

Lisse

CE Potentie

€ 400.000

Kengetallen

371

18

144

5,2

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

141

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

8%

0%

92%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

Basis

3

Niet aanwezig

Parkmanagement

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

2e Poellaan/Mallegatspoort is een bedrijventerrein in gemeente Lisse. Het terrein is 5,2 hectare groot en er werken ongeveer 144 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 18 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 371 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 141 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in 2e Poellaan/Mallegatspoort is afkomstig van bouw- en sloop materialen.

Afval en verwerking

Het afval in 2e Poellaan/Mallegatspoort wordt voor 0% hergebruikt, 92% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 8% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in West-Holland.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de kleinschaliger opzet leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra of hoogwaardige verwerking van hout. Daarnaast past een circulair ambachtscentrum bij het karakter van het terrein. Het relatief laag aantal bedrijven en de goede organisatiegraad biedt kansen voor gezamenlijke inzameling van reststromen. Het terrein leent zich minder goed als vestigingslocatie voor een circulaire hub en start-ups en scale-ups.

Business District