Spaanse Polder

Gemeente

Rotterdam

CE Potentie

€ 8.106.203

Kengetallen

12615

211

9422

111

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

5372

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

29%

1%

67%

3%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

9%

3.2

Vaarklasse III

Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

0%

63%

37%

Omschrijving bedrijventerrein

Spaanse Polder is een bedrijventerrein in gemeente Rotterdam. Het terrein is 111,4 hectare groot en er werken ongeveer 9422 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 211 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 12615 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 5372 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Spaanse Polder is afkomstig van voedselverspilling.


Afval en verwerking

Het afval in Spaanse Polder wordt voor 3% hergebruikt, 67% gerecycleerd, 1% verbrand, 0% gestort en voor 29% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op de Spaanse Polder zijn organische stromen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief goede ontsluiting over de weg, de vaarweg en de stedelijke ligging beschikt het over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven in deze categorie, circulaire ambachtscentra en marktplaatsen, en als locatie voor start-ups. Ook is het terrein geschikt voor het faciliteren van de logistiek die (eventueel) noodzakelijk is voor het verzamelen en vervolgens vervoeren van reststromen naar een hoogwaardige verwerkingsinstallatie elders. Daarin kan het terrein een regionale functie hebben.

Business District

Conclusies en aanbevelingen

De Spaanse Polder is een goed georganiseerd terrein gericht op met name Agri en food. De reststromen afkomstig van het terrein worden hoogwaardig gerecycleerd, dit is met name organisch afval afkomstig van voedselverspilling. Wereldwijd wordt ongeveer eenderde van al het voedsel verspild. De Rijksoverheid wil deze verspilling verminderen.

De grootste winst op gebied van circulariteit kan behaald worden door een aantal aanbevelingen en vervolgstappen:

Er zijn door heel Nederland, in de provincie en in de regio verschillende kansen voor het hoogwaardig hergebenutten en voorkomen van voedselverspilling. Regionaal kan er samenwerking worden gezocht met de terreinen ABC Westland (Westland), Barendrecht Oost (Barendrecht), Dutch Fresh Port (Ridderkerk), Honderdland fase 2 (Westland), Prisma (Lansingerland), Rechter Maasoever (Rotterdam) en Veren Ambacht (Ridderkerk).

De overheid stelt geld beschikbaar, via het RVO, voor gezamenlijk onderzoek naar nog betere maatregelen om voedselverspilling te voorkomen. Ook wordt onderzoek gedaan naar hergebruik van verspild voedsel en zijn er verschillende platforms voor kennisdeling en best practices op dit gebied zoals het Platform Verspilling is Verrukkelijk.

Voor de gemeente Rotterdam is het kansrijk om een gezamenlijke sessie te organiseren gericht op initiatieven en geldstromen in organisch afval en het voorkomen van voedselverspilling.

Kortom, zet bestaande initiatieven door en ga met elkaar aan de slag voor een circulaire toekomst!