Rechter Maasoever

Gemeente

Rotterdam

CE Potentie

€ 6.324.266

Kengetallen

6807

64

1807

100

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

1243

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

34%

0%

54%

12%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

18%

Transformatiegebied

Vaarklasse V

Onbekend

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

0%

60%

40%

Omschrijving bedrijventerrein

Rechter Maasoever is een bedrijventerrein in gemeente Rotterdam. Het terrein is 100 hectare groot en er werken ongeveer 1807 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 64 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 6807 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1243 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Rechter Maasoever is afkomstig van voedselverspilling.


Afval en verwerking

Het afval in Rechter Maasoever wordt voor 12% hergebruikt, 54% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 34% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op de Rechter Maasoever zijn organische stromen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief lokale ontsluiting, de stedelijke ligging en de status van het terrein als transformatiegebied leent het terrein zich met name voor bedrijven die zich richten op hoogwaardige(re) verwerking van houtproducten, circulaire ambachtscentra en marktplaatsen, en als locatie voor start-ups. De ligging van het terrein aan vaarwater geschikt voor grootschalig bulk- en goederenvervoer kan daarnaast worden benut door kleinschalige logistiek die zich richt op het verzamelen en vervolgens per water vervoeren van reststromen naar een hoogwaardige verwerkingsinstallatie elders. Het huisvesten van grootschalige hoogwaardige verwerking van reststromen ligt hier minder voor de hand.

Business District

Conclusies en aanbevelingen

Rechter Maasoever is een goed georganiseerd terrein gericht op met name Agri en food. De reststromen afkomstig van het terrein worden hoogwaardig gerecycleerd, dit is met name organisch afval afkomstig van voedselverspilling. Wereldwijd wordt ongeveer eenderde van al het voedsel verspild. De Rijksoverheid wil deze verspilling verminderen.

De grootste winst op gebied van circulariteit kan behaald worden door een aantal aanbevelingen en vervolgstappen:

Er zijn door heel Nederland, in de provincie en in de regio verschillende kansen voor het hoogwaardig hergebenutten en voorkomen van voedselverspilling. Regionaal kan er samenwerking worden gezocht met de terreinen ABC Westland (Westland), Barendrecht Oost (Barendrecht), Dutch Fresh Port (Ridderkerk), Honderdland fase 2 (Westland), Prisma (Lansingerland), Spaanse Polder (Rotterdam) en Veren Ambacht (Ridderkerk).

De overheid stelt geld beschikbaar, via het RVO, voor gezamenlijk onderzoek naar nog betere maatregelen om voedselverspilling te voorkomen. Ook wordt onderzoek gedaan naar hergebruik van verspild voedsel en zijn er verschillende platforms voor kennisdeling en best practices op dit gebied zoals het Platform Verspilling is Verrukkelijk.

Voor de gemeente Rotterdam is het kansrijk om een gezamenlijke sessie te organiseren gericht op initiatieven en geldstromen in organisch afval en het voorkomen van voedselverspilling.

Kortom, zet bestaande initiatieven door en ga met elkaar aan de slag voor een circulaire toekomst!