Sappemeer Oost

Gemeente

Midden-Groningen

CE Potentie

€650.000

Kengetallen

62,2

Hectare:

1337

FTE:

Bedrijven:

38

Afval (ton): 

4.500

Vrachten: 

566

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

94%

0%

6%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

0,62

tot 4.1

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Omschrijving bedrijventerrein

Sappemeer Oost is een bedrijventerrein in gemeente Midden-Groningen. Het terrein is 62,2 hectare groot en er werken ongeveer 1337 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 38 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 4500 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 566 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Sappemeer Oost is afkomstig van plantaardig materiaal.Afval en verwerking

Het afval in Sappemeer Oost wordt voor 0% hergebruikt, 6% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 94% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in provincie Groningen.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de hoge milieucategorie beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere de kansrijke stromen plantaaradig materiaal en metalen kunnen op het terrein verwerkt worden, in ieder geval op klein- tot middelgroto schaalniveau. Daarmee kan het terrein een regionale functie vervullen voor verwerking van andere stromen. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Als vestigingslocatie voor start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van bouw- en sloop materialen (8) en gemengde ferro- en non-ferrometalen (6). In totaal zijn deze stromen goed voor 29 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt plaats op verschillende locaties en op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Voorbeeld business case

Meest laagdrempelige kans:

Plantaardig materiaal

De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is plantaardig materiaal. Plantaardig afval bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een pers of shredder wordt plantaardig afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plantaardig afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.

Op de bedrijventerreinen in Groningen wordt veel volume aan plantaardig afval vervoerd, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom:

Metalen

Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Sappemeer Oost gaat het om metalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

© 2022. Circulaire Bedrijventerreinen Groningen.

New Economy dot eco Lockin logo in midnight Eagle.png