Miljoenen aan grondstoffen onbenut

|

-

Blog reststroomtafels: Circulaire kansen

Tickets zijn niet te koop
Andere evenementen bekijken
Blog reststroomtafels: Circulaire kansen

Tijd & Locatie

Miljoenen aan grondstoffen onbenut

-

Meer over dit evenement

Circulaire kansen voor reststromen 

Jaarlijks worden er in regio Midden-Holland tientallen miljoenen aan grondstoffen op de bedrijventerreinen niet benut. Onlangs hebben 20 ondernemers deelgenomen aan reststroomtafels om de mogelijkheden te verkennen van ketensamenwerking en circulaire business. Dit om het economische potentieel te gaan benutten. In deze blog leest u meer over de ervaringen van de ondernemers, vervolgstappen (ook voor uw bedrijf!) en de ontwikkeling van circulaire businesscases rondom reststromen in deze regio.

Onbenut economisch potentieel

De provincie Zuid-Holland streeft naar duurzame bedrijventerreinen. Dit zorgt voor veerkrachtige bedrijven op de terreinen die toekomstbestendiger zijn. Circulariteit is hierbij een belangrijk aspect en middel. Dit betekent het hergebruik van producten, materialen, onderdelen en grondstoffen. Bedrijventerreinen hebben een sleutelrol in deze duurzame-transitie met 60% van het Nederlands grondstoffenverbruik, en bovengemiddelde afval-en reststromen.

Kantoorstromen (zoals papier, plastic, hout) en specifieke bedrijfsstromen (bijv. Smeerolie of loodaccu’s) worden nog niet hoogwaardig (her)gebruikt. Dit onbenutte potentieel kan per bedrijventerrein meerdere miljoenen zijn. Tevens zijn bedrijventerreinen dé plekken met (hinder)ruimte voor het circulair verwerken van stromen. Kortom bedrijventerreinen hebben mogelijkheden om circulair te ondernemen en hiermee geld te verdienen.

Acties

Om de circulaire economie op bedrijventerreinen in Midden-Holland verder te realiseren, zijn er reststroomtafels georganiseerd op de thema’s Chemie & Maakindustrie, Organisch en Verwerkers. Het doel van de reststroomtafels, gericht op ondernemers, is stimuleren van ontwikkeling van hoogwaardige circulaire businesscases rondom reststromen. Tijdens de tafelsessies zijn de eerste stappen gezet richting circulaire benutting van grondstoffen. Onderstaand een terugblik.

  • Organisch. Een uitdaging voor verwerking van organische reststromen is de continuïteit. Stromen zijn seizoensafhankelijk waardoor volumes en soorten reststromen wisselen. Tijdens de reststroomtafel is de ambitie geformuleerd om in de horizontale keten krachten te bundelen om zo een continue stroom te kunnen aanbieden aan verwerkers.
  • Chemie & Maakindustrie. Gemene deler tijdens deze tafel waren de stromen houten pellets en afgewerkte olie. Pellets zonder statiegeld model verdwijnen vaak in de afvalcontainer, mogelijkheden om pellets in te zamelen worden als kansrijke oplossingen gezien. Voor de stroom afgewerkte olie liggen er kansen om deze her te gebruiken als basis voor hydraulische olie.
  • Verwerkers. Een conclusie van deze tafel is dat B-hout beter her gebruikt kan worden dan nu het geval is, bijvoorbeeld in de bouw. Belemmering zijn echter regelgeving omtrent circulair toepassen van hout i.c.m. het bouwbesluit. Desalniettemin wordt het interessant geacht om sloopbedrijven te koppelen en samen te werken om de urban mine te verrijken. Al dan niet i.c.m. circulaire ambachtscentra. Daarnaast liggen er kansen om plastic afval op te werken tot nieuwe grondstoffen. Scheiding vooraf is hierbij van belang zodat de verwerker schoon materiaal ontvangt.

Directe vervolgstappen

Bedrijfsspecifieke Circulariteitsscan

Om de informatie per bedrijventerrein te verdiepen kunnen bedrijven gebruik maken van een bedrijfsspecifieke circulariteitsscan. Mogelijk gemaakt door het consortium van opdrachtgevers. Door middel van deze scan wordt snel inzicht gegeven in de impact van een bedrijf op klimaat (CO2-eq) en mate van circulariteit. Een bedrijf ontvangt 1-op-1 begeleiding, en een uitgewerkte kansenkaart waarin de kosten en baten van een specifieke kans voor circulariteit uiteen worden gezet. Bedrijven kunnen direct aan de gang met de ontwikkeling van oplosrichtingen voor reststromen! Schrijf je hier in.

CIRCO tracks

Rond het leveren van een product kan op veel manieren waarde worden gecreëerd, voor bedrijven, gebruikers en leefomgeving. Wie zich richt op gebruik in plaats van verbruik, en op het behouden en toevoegen van waarde in plaats van verkopen, herkent nieuwe uitdagingen en businesskansen. Ook in het voorkomen van afval-en reststromen. Bedrijven kunnen aansluiten bij een CIRCO track met een passend thema en zo waardeverliezen voorkomen. Denk een in november startende track Foodprocessing & materiaalpaspoorten, of een track over alternatieven voor singles-use plastics

Subsidie circulair ketenproject

In een circulair ketenproject werken bedrijven in Nederland over de grenzen van het eigen bedrijf heen samen aan het circulair maken van een keten. Denk hierbij aan een circulair product, dienst of businessmodel. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een systeem voor het verhandelen van secundaire materialen, of gebruik van alternatieve materialen: biobased en/of uit reststromen. De regeling opent in 2022, voorbereidingen treffen kan echter nu al.

Feiten

Middels onderzoek naar afval- en reststromen en bijbehorende kansen in Midden-Holland is de waarde van stromen van 18 grote bedrijventerreinen in kaart gebracht. Hiermee krijgen bedrijven inzicht in de verschillende (rest)stromen. Zo kan gericht gezocht worden naar stromen die relevant zijn voor bedrijven met bijbehorende CE kans om de meeste waarde te benutten.

  • Het verdienpotentieel van hoogwaardig (her)gebruik van grondstoffen bedraagt in regio Midden-Holland tientallen miljoenen per jaar ;
  • Meerdere bedrijventerreinen in de regio hebben samen een verdienpotentieel van meer dan €1 miljoen per jaar.
  • Dagelijks worden in de regio 72 vrachtwagens geladen met weggegooide grondstoffen

Deel dit evenement