Er zijn op dit moment geen geplande evenementen

Webinar voor een breed publiek van geïnteresseerde stakeholders zoals bedrijven, overheden (lokaal t/m landelijk), kennisinstellingen en andere belangstellenden.

Deze website is tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst Midden-Holland en Groene Hart Werkt!, in samenwerking met Stec Groep & New Economy.

PZH basislogo 2024x672 RGB 1.0.png
logo-odmh.png
logo GHW.png
Logo Stec Groep ook voor drukwerk.jpg
New Economy dot eco Lockin logo in midni