CIRCULAIRE BEDRIJVENTERREINEN

22 april 2021

Dumping Sites

Deze presentatie is tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst Midden-Holland en Groene Hart Werkt!, in samenwerking met Stec Groep & New Economy.

PZH basislogo 2024x672 RGB 1.0.png
logo-odmh.png
logo GHW.png
Logo Stec Groep ook voor drukwerk.jpg
New Economy dot eco Lockin logo in midni

AGENDA

13:05 - 13:20: Opening door Provincie Zuid-Holland 

Willy de Zoete & Pascal van Dam

13:20 - 13:30: Introductie, Circulaire bedrijventerreinen Midden-Holland 

Evert-Jan de Kort, Stec Groep

13:30 - 14:00: Aanpak & resultaten

Jonah Link & Pepijn Duijvestein, New Economy

14:00 - 14:05: Korte pauze

14:05 - 14:15: Circulaire kansen

Jonah Link & Pepijn Duijvestein, New Economy

 

14:15 - 14:30: Uitleg platform & kansenkaart 

DOEL VAN VANDAAG

Inzicht geven in de kansen van circulaire bedrijventerreinen in de regio

  • Wat is je het meeste opgevallen en zou interessant zijn op regionaal niveau?

  • Aan wat voor oplossingen wordt er binnen de regio gewerkt en is dit al in kaart gebracht met bedrijfsspecifieke informatie?

  • Hoe is een reststromenscan en kansenkaart relevant op regionaal niveau?

New Economy dot eco Lockin logo in midni
Logo Stec Groep ook voor drukwerk.jpg
Schermafbeelding 2021-04-16 om 14.15.07.